Stretnutie s generálnym riaditeľom

Stretnutie s generálnym riaditeľom Wiener Städtische Versicherung AG Dr. Günterom Geyerom vo Viedni v sídle poisťovne.

Zľava doprava:
Dr. Franz Kosyna, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Donauversicherung Vieden
RNDr. Dušan Marček, konateľ a spolumajiteľ Antares Risk s.r.o.
JUDr. Miloš Bučko, konateľ a spolumajiteľ Antares Risk s.r.o.
Dr. Günter Geyer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Wiener Städtische  Versicherung AG Vienna Insurance Group a predseda dozornej rady KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group