Profil spoločnosti

Spoločnosť Antares Risk s.r.o. bola založená v roku 2000 skúsenými pracovníkmi v oblasti poistenia, ktorá sa zameriavala predovšetkým na poistenie majetku právnických osôb.

Postupom času, tak ako sa rozširovali poistné potreby našich klientov, rozšírila svoju činnosť aj na poistenie majetku a životné poistenie fyzických osôb, ako aj povinne zmluvné poistenie.

Po pristúpení zahraničného partnera Risk Österreich GmbH Versicherungsmakler sa zmenil názov spoločnosti na súčasnú podobu.

Najsilnejšie zastúpenie má Antares Risk s.r.o. v regióne Trenčína, Topoľčian, Nitry, Komárna a Dolného Kubína (v uvedených mestách má aj obchodné zastúpenie).

Cieľom spoločnosti je ponúknuť záujemcovi o poistenie bezplatný servis a poradenstvo v oblasti poistenia od zhodnotenia poistného rizika, konzultácií s klientom cez zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy až po asistenciu pri likvidácii poistných udalostí.

Antares Risk s.r.o. pôsobí v rámci Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve ako finančný agent v sektore poistenia a zaistenia pod registračným číslom 24049.