Poistenie majetku:

obrázek
 • živelné poistenie
 • poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu
 • poistenie strojov
 • poistenie skiel
 • poistenie motorových vozidiel
 • poistenie za škodu spôsobenú chybným výrobkom
 • poistenie zahraničnej a vnútroštátnej prepravy
 • poistenie liečebných nákladov
 • poistenie domov, domácností, rekreačných chalúp

Poistenie všetkých druhov zodpovednosti

obrázek
 • poistenie všetkých druhov zodpovednosti
 • za škodu členov predstavenstva
 • za škodu advokátov, tlmočníkov, strážnej služby apod.
 • poistenie za škodu medzinárodného cestného dopravcu

Životné poistenie

obrázek
 • investičné životné poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • úrazové poistenie